HARMONOGRAM PROGRAMU

Plan

Etap I - grudzień 2023

 • potwierdzanie partnerstw i powołanie zespołu projektowego
 • analiza potrzeb środowiska krakowskich edukatorów i animatorów kultury w oparciu o sprawozdanie i ewaluację III edycji programu Krakowski Archipelag Kultury
 • zawieranie niezbędnych umów
 • rezerwacja zasobów
 • poszukiwanie sponsorów
 • promocja

 

Etap II

styczeń 2024

 • badanie oczekiwań i potrzeb kandydatów na beneficjentów IV edycji programu Krakowski Archipelag Kultury

 

luty 2024

 • nabór uczestników programu
 • zapisy do programu mentoringowego
 • zapisy na warsztaty kompetencji miękkich
 • zapisy na warsztaty kreatywne

 

marzec 2024

 • realizacja Modułu I
 • zapisy na warsztaty kompetencji miękkich
 • zapisy na warsztaty kreatywne

 

kwiecień 2024

 • realizacja Modułu I
 • realizacja Modułu II

 

maj 2024

 • realizacja Modułu I
 • realizacja Modułu II
 • realizacja Modułu III
 • zapisy do Modułu IV 
 • przyjmowanie zgłoszeń do Modułu VI

 

czerwiec 2024

 • realizacja Modułu I
 • realizacja Modułu II
 • realizacja Modułu III
 • realizacja Modułu IV
 • realizacja Modułu VI

 

lipiec 2024

 • realizacja Modułu I
 • realizacja Modułu III
 • realizacja Modułu VI

 

sierpień 2024

 • realizacja Modułu I
 • realizacja Modułu IV
 • realizacja Modułu VI

 

Etap III

wrzesień 2024

 • realizacja Modułu I
 • realizacja Modułu V
 • realizacja Modułu VII

 

październik - listopad 2024 - Ewaluacja programu

grudzień 2024 - konferencje końcowa

Tegoroczny program obejmuje siedem modułów, celem których jest podniesienie kompetencji zawodowych osób będących beneficjentami bezpośrednimi (w tym: animatorów kultury, pracowników bibliotek, nauczycieli, opiekunów społecznych i terapeutów zajęciowych, współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów i osoby prowadzące działalność w obszarze kultury).

Moduł I - program mentoringowy

Cykl sesji realizowanych w formule konsultacji on-line, złożonych z maksymalnie 13 spotkań. Każda sesja, to 90-minutowe spotkanie z ekspertem (Mentorem) i grupą osób mentorowanych (Mentees).

Tematy sesji mentoringowych, do których można się zgłaszać (możesz wybrać maksymalnie 2 warianty), decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Innowacje w kulturze
 • Nowe technologie w kulturze
 • Wolontariat w kulturze
 • Zarządzanie w kulturze
 • Open calls

 

Moduł II - warsztaty kompetencji miękkich

Cykl spotkań warsztatowych, które realizowane będą w formule zjazdów stacjonarnych, w blokach 8-, 16- lub 32-godzinnych. Zjazdy odbywają się zawsze pod koniec tygodnia, w piątek i sobotę następujące po sobie.

Tematy warsztatów kompetencyjnych, do których można się zgłaszać (możesz wybrać wiele warinatów), decyduje kolejność zgłoszeń. Grupy warsztatowe mogą liczyć maksymalnie 15 osób.

 • W poszukiwaniu równości, wartości i jakości
 • Projektowanie gier
 • Storytelling
 • Mapowanie i diagnoza
 • Połącz kropki - zarządzanie szlakiem kulturowym
 • Motywowanie w sektorze kreatywnym kultury

 

Moduł III - warsztaty kreatywne

Cykl spotkań warsztatowych, które realizowane będą w formule zjazdów stacjonarnych, w blokach 8-, 16- lub 32-godzinnych. Zjazdy odbywają się zawsze pod koniec tygodnia, w piątek i sobotę następujące po sobie.

Tematy warsztatów kreatywnych, do których można się zgłaszać (możesz wybrać wiele warinatów), decyduje kolejność zgłoszeń. Grupy warsztatowe mogą liczyć maksymalnie 12 osób.

 • warsztaty aktorskie z elementami wybranych utworów dramatycznych
 • warsztaty muzyczno-rytmiczne z elementami wybranych utworów literackich
 • warsztaty hafciarskie
 • warsztaty witrażu

 

Moduł IV - wizyty studyjne

Wyjazdowe spotkania w formie 1- lub 2-dniowego tour, którego celem jest obserwacja wybranej instytucji w trakcie realizowania działań, a także bezpośredni udział w wydarzeniach kulturalnych i zapoznanie się z inspirującą ofertą partnera. Operator zakłada możliwość zakwaterowania na miejscu. 

 • Estrada Rzeszowska, Rzeszowskie Piwnice, Rzeszowski Inkubator Kultury, Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury;
 • Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie, Rezydencje Artystyczne, Huta Szkła w Krośnie

lub

 • Mediateka 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Moduł V - Giełda Projektów

Wydarzenie podsumowujące zbiór dobrych praktyk wynikających z realizacji działań w obszarze kultury, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji wyjątkowych inicjatyw realizowanych przez partnerów oraz uczestników programu, które stwarzają możliwość spotkania, wymiany informacji, wzajemnej inspiracji, nawiązywania nowych współprac i partnerstw oraz sieciowania.

Giełda Projektów zakłada prezentacje podczas 1 dnia, w ramach konferencji "Stare=Nowe" Summit 2024.

Moduł VI - konkurs mikro-projektów

Przyrzeczenie społeczne, w którym oznaczono zasady ubiegania się o nagrodę za najlepszą czynność lub rezultat, wynikające ze zgłoszonej propozycji na realizację Mikro-projektu.

Pula środków przeznaczonych na nagrody wynosi 30.000,00 złotych.

Projekty można zgłaszać indywidualnie lub zespołowo, w okresie od 6 maja do 17 czerwca 2024, do godziny 17:00.

Moduł VII - konferencja "Stare=Nowe" Summit 2024

Podsumowaniem całego programu będzie konferencja, skierowana do beneficjentów pośrednich i końcowych, które odbędzie się w Krakowie, wczesną jesienią. 

Podczas konferencji odbędzie się:

 • Giełda Projektów i prezentacja dobrych praktyk
 • Finał Konkursu Mikro-projektów
 • Konferencja 
 • BookForum

 

Zapisz się!

Krakowski Archipelag Kultury - edycja 4

Stare=Nowe

Tworzymy platformę, dzięki której animatorzy kultury, edukatorzy, nauczyciele, trenerzy, asystenci i opiekunowie OzN mogą ze sobą w prosty sposób współpracować, wymieniać się doświadczeniami i  najważniejszymi informacjami.

Program edukacji kulturowej Krakowski Archipelag Kultury "Stare=Nowe", to cykl interdyscyplinarnych wydarzeń, na które składa się program mentoringowy, cykl warsztatów kompetencyjnych, giełdę projektów oraz zbiór dobrych praktyk, wizyty studyjne jak również mini-konferencję.

Dzięki czynnemu zaangażowaniu w program zyskasz niezbędną wiedzę oraz inspiracje, które pozwolą na samodzielne i profesjonalne przygotowanie mikroprojektów.

Organizatorem programu jest Gmina Kraków, a operatorem bieżącej edycji Fundacja Krajowy Depozyt Biblioteczny.

Adres

Czyżówka 14
Lokal 1.5.8
Kraków

Kontakt

Menu

Śledź nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.