03 kwietnia 2024

W poszukiwaniu równości, wartości i jakości

Już w najbliższy weekend zaczynamy warsztaty stacjonarne.

 

Pierwsze spotkanie poprowadzi Bogna Halska-Pionka w temacie "W poszukiwaniu równości, wartości i jakości"

Program zajęć:

Czym jest różnorodność? – wprowadzenie teoretyczne.

Czym jest różnorodność organizacyjna? – studium przypadku.

O potencjale, wynikającym z różnorodności – perspektywa organizacyjna i pracownicza.

Różnorodność: wyzwania i trudności: stereotypy, złe praktyki, wykluczenia, nierówność płci oraz podstawowe bariery.

O dobrych praktykach słów kilka: jak zarządzać, jak rozmawiać, jak wspierać i jak walczyć z nierównościami?

O różnorodności w zarządzaniu (synteza teorii z praktyką): kultura organizacyjna, procesy rekrutacyjne, komunikacja wewnątrzorganizacyjna, strategie zarządzania różnorodnością, polityka równego traktowania, kodeks pracy a różnorodność.

Omówienie praktycznych działań z zakresu zarządzania różnorodnością.

Praca w grupach – opracowywanie skutecznych strategii działania z zakresu zarządzania różnorodnością, które zostaną dostosowane do potrzeb organizacji (diagnoza, rozpoznanie, analiza, rekomendacje).

Zapraszamy zakwalifikowane osoby do Arteteki

Adres

Czyżówka 14
Lokal 1.5.8
Kraków

Kontakt

Menu

Śledź nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.