04 kwietnia 2024

Wybierz Animatora Roku! III edycja konkursu rozpoczęta!

Inspirujące warsztaty w domu kultury?
Fantastyczna nauczycielka realizująca własny program zajęć dodatkowych?
Zajęcia, które Cię wciągnęły i otworzyły oczy na nieznane dotąd aspekty kultury?
Kreatywna przedszkolanka lub bibliotekarz tworzący niezwykłe wydarzenia kulturalne?
Jaka inicjatywa Cię poruszyła, dodała skrzydeł do działania, wymiany myśli, twórczej współpracy?
Kto sprawił, że miałeś odwagę tworzyć, szukać, pytać, doświadczać?

 

Nie czekaj! Doceń pracę Animatorów i Edukatorek!

Wypełnij formularz i wybierz Animatora Roku! Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia 2024 r.

 

Nagroda Animator Roku to wyróżnienie dla najlepszych krakowskich edukatorów i animatorów kultury oraz dla podmiotów szczególnie aktywnych w działaniach na rzecz animacji i edukacji kulturowej. Celem konkursu jest docenienie pracy tych, których uważamy za najlepszych przewodników po świecie kultury – najchętniej uczestniczymy w proponowanych przez nich projektach, programach i wydarzeniach. Nagroda stanowi także formę upowszechniania wiedzy o efektach ich działań, a także promocję najatrakcyjniejszych, nowoczesnych form pracy w zakresie animacji i edukacji kulturowej.

W III edycji konkursu w 2024 r. wnioski mogą dotyczyć działań zrealizowanych w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 roku a 30 grudnia 2023.

Czekamy na zgłoszenia kandydatów/kandydatek w dwóch kategoriach:

  • osoby fizyczne – edukatorzy, animatorzy kultury – ci, których działania w obszarze animacji i edukacji kulturowej oraz upowszechniania kultury w istotny sposób wyróżniają się na tle innych,
  • podmioty działające w obszarze kultury, wyróżniające się w działaniach na rzecz animacji i edukacji kulturowej oraz upowszechniania kultury (np. organizacje pozarządowe, instytucje kultury, placówki oświatowe, przedsiębiorcy zaangażowani w działania na rzecz animacji i edukacji kulturowej).

 

Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków. Wyboru laureatów/laureatek dokona powołana przez prezydenta Krakowa komisja konkursowa z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek środowiska krakowskich animatorów i edukatorów kultury oraz ekspertów w dziedzinie animacji i edukacji kulturowej. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody finansowe. Łączna pula środków dla laureatów nagrodzonych w kategorii „osoba fizyczna” to 30 000 złotych brutto, zaś nagroda dla podmiotu działającego w sferze kultury to 20 000 zł brutto.

Formularze wniosków o nagrodę można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Zgłoszenia można składać:

(preferowany format:  .doc/edytowalny .pdf +skan/zdjęcia stron z podpisanymi oświadczeniami)

  • drogą pocztową na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Animator Roku” (o przyjęciu decyduje data stempla pocztowego)
  • osobiście: w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4.

 

Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia 2024 r.

 

Regulamin konkursu: Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/1954/21 Rady Miasta Krakowa z 6 października 2021 roku w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa „Animator Roku”.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 616 12 32.

 

Więc ….

Jeśli uczestniczyłeś w zeszłym roku w ciekawych zajęciach z zakresu animacji lub edukacji kulturowej (cyklicznie lub jednorazowo), jeśli zachwyciła Cię forma pracy z grupą, nowe podejście do tematu, kreatywność w działaniu lub efekty pracy... Jeśli zostałeś pozytywnie zakręcony, zainspirowany do własnych poszukiwań, zgłoś prowadzącą lub prowadzącego zajęcia do konkursu Animator Roku!

Jeśli jesteś rodzicem/nauczycielem i Twoje dziecko/klasa uczestniczyło w zeszłym roku w ciekawych zajęciach (np. w warsztatach teatralnych lub plastycznych, kursie tańca, interdyscyplinarnym projekcie edukacyjnym…), o których z radością opowiadało, chętnie w nich brało udział lub żałowało, że odbyły się tylko raz... Zgłoś prowadzącego/ą zajęcia do konkursu Animator Roku!

Jeśli korzystasz z oferty instytucji, w której jest wspaniała atmosfera, kreatywni pracownicy i wysoki – Twoim zdaniem – poziom zajęć, która inspiruje i przyciąga – zgłoś ją do konkursu Animator Roku!

Adres

Czyżówka 14
Lokal 1.5.8
Kraków

Kontakt

Menu

Śledź nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.