Warsztaty "Przyszłość kultury: projektowanie innowacji i rozwoju w świetle globalnych trendów "

Termin i lokalizacja

24-25.05.2024, 9:00-17:00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1

Sala nr 53

Opis

Globalne trendy wpływają na nas w niemal każdym aspekcie życia. Wiedza o tym w jakie trendy będą się rozwijać daje szansę na przygotowanie oferty i narzędzi działań (także w kulturze) z wyprzedzeniem, by (między innymi) odpowiedzieć na nowe potrzeby odbiorców. Celem warsztatu jest wyposażenie pracowników sektora w wiedzę i narzędzia potrzebne do rozpoznawania globalnych trendów społeczno-kulturowych i ekonomicznych oraz wykorzystania tej wiedzy do projektowania innowacyjnych rozwiązań i strategii rozwoju oferty kulturalnej.

 

Podczas dwudniowego szkolenia poruszone zostaną takie tematy jak:

 

  • Wprowadzenie do Future Literacy,
  • Rozpoznawanie globalnych trendów,
  • Poznanie narzędzi do identyfikacji i analizy globalnych trendów w technologii, gospodarce i społeczeństwie,
  • Zrozumienie wpływu trendów na sektor kultury,
  • Projektowanie Innowacji w Instytucjach Kultury,
  • Opracowanie strategii adaptacji do zmian i wykorzystanie innowacji,
  • Planowanie strategiczne, warsztaty scenariuszowe.

 

W ramach warsztatu uczestnicy i uczestniczki:

 

  • Zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające im lepsze zrozumienie aktualnych trendów i ich zastosowanie w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań kulturalnych,
  • Poznają narzędzia do identyfikacji i analizy globalnych trendów w technologii, gospodarce i społeczeństwie,
  • Będą też przygotowani do skutecznego reagowania na zmiany w przyszłości, co pozwoli na rozwój i wzmocnienie ich instytucji w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Wojciech Gorczyca

Konsultant zarządzania, mówca, coach, facylitator i psychoterapeuta. Przez kilkanaście lat osobiście kierował organizacjami z dużymi (100 - 300 osób) zespołami pracowników. Wraz z praktyką zawodową doskonalił model pracy oparty na Samoświadomości zespołów. Stworzył autorskie narzędzia zarządzania współpracą i dialogiem. Jako ekspert opracowuje strategie rozwojowe instytucji i przedsiębiorstw. Facylituje warsztaty diagnostyczne i projektujące. Prowadzi szkolenia, treningi rozwojowe i interpersonalne oraz team i executive coaching dla organizacji biznesowych, instytucji publicznych oraz naukowych oraz non-profit. Od wielu lat jest członkiem zespołu poradni psychologicznej Sensity, ośrodka specjalizującego się w rozwoju osobistym oraz wsparciu kryzysowym i transformacyjnym. Były dyrektor naczelny TR Warszawa i Fundacji Muzeum Wojciecha Weissa. Pełnił funkcję wicedyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Pracował jako konsultant w międzynarodowej agencji Hill+Knowlton Strategies. W 2010 r. powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa do Konwentu ds. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie. Członek komitetów sterujących programów finansowych, m.in. MKiDN i samorządowych.

Karol Wittels

Karol Wittels: socjolog i politolog, absolwent podyplomowych studiów menadżerów kultury SGH, Prezes Fundacji Obserwatorium. Specjalizuje się w badaniach instytucji kultury, uczestnictwa w kulturze oraz realizacji diagnoz lokalnych. Współautor ponad 40 raportów badawczych w obszarze kultury i III sektora. Od kilku lat rozwija narzędzia do planowania strategicznego w sektorze kultury. Współautor kilkunastu dokumentów strategicznych dla samorządów i instytucji kultury. Trener prowadzący warsztaty z zakresu badań i diagnoz, procesów strategicznych, a także fundraisingu i zarządzania projektami. Prowadzi autorskie zajęcia w Instytucie Kulturoznawstwa i School of Ideas na Uniwersytecie SWPS.

Adres

Czyżówka 14
Lokal 1.5.8
Kraków

Kontakt

Menu

Śledź nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.