22 maja 2024

Przyszłość kultury: projektowanie innowacji i rozwoju w świetle globalnych trendów

Globalne trendy wpływają na nas w niemal każdym aspekcie życia. Wiedza o tym w jakie trendy będą się rozwijać daje szansę na przygotowanie oferty i narzędzi działań (także w kulturze) z wyprzedzeniem, by (między innymi) odpowiedzieć na nowe potrzeby odbiorców. Celem warsztatu jest wyposażenie pracowników sektora w wiedzę i narzędzia potrzebne do rozpoznawania globalnych trendów społeczno-kulturowych i ekonomicznych oraz wykorzystania tej wiedzy do projektowania innowacyjnych rozwiązań i strategii rozwoju oferty kulturalnej.

Podczas dwudniowego szkolenia poruszone zostaną takie tematy jak:

  • Wprowadzenie do Future Literacy,
  • Rozpoznawanie globalnych trendów,
  • Poznanie narzędzi do identyfikacji i analizy globalnych trendów w technologii, gospodarce i społeczeństwie,
  • Zrozumienie wpływu trendów na sektor kultury,
  • Projektowanie Innowacji w Instytucjach Kultury,
  • Opracowanie strategii adaptacji do zmian i wykorzystanie innowacji,
  • Planowanie strategiczne, warsztaty scenariuszowe.

 

W ramach warsztatu uczestnicy i uczestniczki:

  • Zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające im lepsze zrozumienie aktualnych trendów i ich zastosowanie w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań kulturalnych,
  • Poznają narzędzia do identyfikacji i analizy globalnych trendów w technologii, gospodarce i społeczeństwie,
  • Będą też przygotowani do skutecznego reagowania na zmiany w przyszłości, co pozwoli na rozwój i wzmocnienie ich instytucji w dynamicznie zmieniającym się świecie.

 

Prowadzenie zajęć: Karol Wittels, Wojciech Gorczyca

Adres

Czyżówka 14
Lokal 1.5.8
Kraków

Kontakt

Menu

Śledź nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.