Oferta

Jednym z priorytetów Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 jest wypracowanie i wdrożenie Programu Edukacji Kulturowej, adresowanego do szerokich grup edukatorów_ek i animatorów_ek kultury pracujących na rzecz interdyscyplinarnie pojmowanej edukacji kulturowej.

Celem programu jest integracja środowisk zajmujących się edukacją kulturową oraz stworzenie przestrzeni kooperacji i rozwoju tej grupy zawodowej poprzez wdrożenie mechanizmu wsparcia łączącego warsztatowe/szkoleniowe podnoszenie kompetencji wraz z rozwojem umiejętności przez samodzielne działania edukacyjne i animacyjne poddane superwizji i mentoringowi.

Grupą docelową są edukatorzy_ki nauczyciele_ki, artyści_tki, instruktorzy_ki, animatorzy_ki zaangażowani w działania instytucji kultury, szkół, młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych, placówek pomocy społecznej, miejsc aktywności lokalnej, świetlic środowiskowych i innych podmiotów, które są otwarte na współpracę w zakresie edukacji kulturowej, myślą długofalowo o budowaniu swojej tożsamości wśród odbiorców, pragną nieustająco podnosić jakość i standardy działań w tym zakresie.

Współpraca międzysektorowa

Rozwój i samodoskonalenie kadr kultury uwzględniać powinno czerpanie z najlepszych źródeł i najbardziej aktualnych trendów, przy jednoczesnym zachowaniu poszanowania kapitału kulturowego zgromadzonego przez społeczeństwo. Wykorzystując bogate doświadczenia partnerów operujących we wszystkich sektorach: biznesowym, samorządowym i pozarządowym, Krakowski Archipelag Kultury edycja 4 “Stare=Nowe” 2024 oferuje beneficjentom pośrednim i końcowym najwyższej jakości działania, które będą wyposażać ich w nową wiedzę, informacje oraz potencjał.

Wizyty studyjne

Dostarcza narzędzi i zasobów, które pomagają w prowadzeniu programów edukacji kulturowej oraz inspirują do twórczego działania animatorów kultury z różnych instytucji i organizacji.

Konferencja

Umożliwia animatorom kultury prezentowanie projektów i osiągnięć poprzez rozbudowaną galerię podzieloną na kategorie, ułatwiającą przeglądanie i wyszukiwanie interesujących projektów.

BookForum

Umożliwia wymianę doświadczeń, zadawanie pytań i dyskusję na temat edukacji kulturowej. Buduje społeczność animatorów kultury i nawiązuje nowe kontakty.

Program mentoringowy

Dostarcza narzędzi i zasobów, które pomagają w prowadzeniu programów edukacji kulturowej oraz inspirują do twórczego działania animatorów kultury z różnych instytucji i organizacji.

Warsztatownia

Umożliwia animatorom kultury prezentowanie projektów i osiągnięć poprzez rozbudowaną galerię podzieloną na kategorie, ułatwiającą przeglądanie i wyszukiwanie interesujących projektów.

Mikroprojekty

Umożliwia wymianę doświadczeń, zadawanie pytań i dyskusję na temat edukacji kulturowej. Buduje społeczność animatorów kultury i nawiązuje nowe kontakty.

Adres

Czyżówka 14
Lokal 1.5.8
Kraków

Kontakt

Menu

Śledź nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.